Scroll to top
cs

Obecně o cenách

– Naše služby poskytujeme v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami
na základě objednávky nebo smlouvy o dílo.
– Cenová rozpětí u některých položek vyjadřují rozdílné podmínky ovlivňující daný výkon:
dostupnost předmětů měření, zastavěnost dané lokality, dopravní frekvence, členitost terénu,
vegetační kryt, klimatické podmínky, hustota stávající sítě geodetických bodů,  dopravní
vzdálenost, počet měrných jednotek, termín plnění, extrémní měřické podmínky apod.
– Zakázka s požadovaným velmi malým počtem měrných jednotek může být oceněna individuálně
na základě dohody s objednatelem.
– Uvedené ceny se nezvyšují o DPH – nejsme plátci DPH.
– Platnost ceníku od 1.1.2010.

Ceník geodetických prací je členěn do následujících kategorií :

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.