Scroll to top
cs

1. Bodová pole, měřické sítě

Položka-výkon Měrná jednotka Cena
01 – Stabilizace geodetického bodu kamenným
mezníkem M21
1 geodetický bod 760
02 – Stabilizace geodetického bodu plastovým znakem1 1 geodetický bod 160
03 – Stabilizace geodetického bodu měřickým hřebem 1 geodetický bod 30
04 – Zaměření, výpočty a vyhotovení dokumentace
geodetického bodu s připojením na závazný
referenční systém
1 geodetický bod 300-1000
05 – Nivelace přesnosti d0 < 3 mm1 km nivelačního pořadu 1 km nivelačního pořadu 3500
06 – Nivelace přesnosti 3 mm < d0 < 10 mm 1 km nivelačního pořadu 3000
07 – Nivelace přesnosti d0 > 10 mm 1 km nivelačního pořadu 2000

Pozn.
• velké rozpětí ceny u položky 04  je dáno zejména požadovanou přesností bodové pole – s ohledem na využití bodového pole.

Bodové pole – přehledka měřické sítě

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.