Scroll to top
cs

10. Dokumentace současného stavu budovy (stavební plány budov)

Položka-výkon Měrná jednotka Cena
01 – Zaměření a dokumentace půdorysů v měřítku 1:50
nebo 1:100
1 m2 plochy půdorysu 40
02 – Zaměření a dokumentace svislých řezů v měřítku
1:50 nebo 1:100
1 m2 svislé plochy řezu 50
03 – Zaměření a dokumentace fasády v měřítku 1:50
nebo 1:100
1 m2 svislé plochy fasády 70
04 – Mikrosíť měřických bodů uvnitř budovy 1 měřický bod 300

Zaměření současného stavu budovy – půdorys

Zaměření současného stavu budovy -fasáda

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.