Scroll to top
cs

8. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy

Položka-výkon Měrná jednotka Cena
01 – Zaměření a dokumentace povrchových objektů
stavby do 50 bodů
40 bodů 2800
       každý další bod do 100 bodů 1 bod 40
       každý další bod nad 100 bodů 1 bod 30
02 – Zaměření a dokumentace objektů mostů do 50 bodů 40 bodů 3200
       každý další bod 1 bod 50
03 – Zaměření a dokumentace trasy inženýrské sítě do
300 m trasy sítě        (kabelová trasa, vodovod,
plynovod, kanalizace)
300 m trasy sítě 2500
       každých dalších 100 m trasy sítě 100 m trasy sítě 800-1600
04 – Zaměření okolního polohopisu kolem dokumentované
inženýrské sítě
100 m pruhu polohopisu 1200
05 – Zaměření a dokumentace rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby 1 jednoduchá stavba

Pozn.
• Uvedené ceny za zaměření lze použít pouze v případě existence dostupné vytyčovací sítě na stavbě, jinak je nutné k ceně zaměření účtovat položku 6.04.

Zaměření skutečného provedení –
bazény a příslušenství

Zaměření skutečného provedení – hráz poldru

Zaměření skutečného provedení – úprava vodního toku

Zaměření skutečného provedení – úprava vodního toku

Zaměření skutečného provedení – stavba rodinného domu

Zaměření skutečného provedení – trasa inženýrské sítě (kanalizace)

Zaměření skutečného provedení – rekonstrukce mostu

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.