Scroll to top
cs

Ostatní geodetické práce

Monitoring posunů
Dle požadavku na sledování svislých/vodorovných posunů zajistíme periodická měření s vyhodnocením zjištěných posunů.

Měření pro výpočet kubatury
Předpokládá-li se velký přesun hmot, příp. je-li potřeba zjistit objem odtěžené hmoty, lze toto zjistit geodetickým měřením pro výpočet kubatury. Tato měření se uplatní zejména na skládkách, v lomech, na stavbách s velkou stavební jámou.
Výpočet kubatury dokládáme protokolem s náležitým grafickým znázorněním porovnávaných stavů (situace, řezy).

Monitoring posunů
Dle požadavku na sledování svislých/vodorovných posunů zajistíme periodická měření s vyhodnocením zjištěných posunů.

Měření pro výpočet kubatury
Předpokládá-li se velký přesun hmot, příp. je-li potřeba zjistit objem odtěžené hmoty, lze toto zjistit geodetickým měřením pro výpočet kubatury. Tato měření se uplatní zejména na skládkách, v lomech, na stavbách s velkou stavební jámou.
Výpočet kubatury dokládáme protokolem s náležitým grafickým znázorněním porovnávaných stavů (situace, řezy).

Geodezie v podzemních prostorách
Máme rozsáhlé zkušenosti s vedením podzemní ražby a se zaměřením vyraženého díla. Vytyčujeme osu ražby (na povrchu i v podzemí) a niveletu podzemního díla (kanalizační štoly, kolektory).

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.